กลุ่มบริษัท เดอะเวิลด์

กลุ่มบริษัทเดอะเวิลด์  ได้ก่อตั้งเมื่อปี  2539  จนถึงปัจจุบัน พร้อมทีมงาน สาขา/ตัวแทน มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ และประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ให้บริการพิธีการศุลกากร การนำเข้า และส่งออก การขนส่งโดยทาง เครื่องบิน ทางเรือ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ไปยังต่างประเทศทั่วโลก และภายในประเทศ ทั่วทุกภูมิภาค ทุกพื้นที่ ภายในประเทศไทย ด้วยทีมของเรา มากกว่า100 คอยให้บริการท่าน พร้อมสถานที่จัดเก็บสินค้า กลุ่มบริษัทเดอะเวิลด์ได้พัฒนาเป็นกลุ่มบริษัทผู้นำสูงสุดในการขนส่ง ทั้งในและต่างประเทศ 

     As a logistic company. Can offerall service of international seafreight / airfreight Ffrwarder both inbound
     & outbound, Customs clearance, inland transport, Door to door services. As a team work of Accompany
     The World Group, 100 the human resources ready to support / service to you for all / each logistic.

 

Air Freight

บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ทางอากาศให้บริการทั้งนำเข้า และส่งออกด้วยทีมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำ เพื่อ ให้การขนส่งของคุณ  รวดเร็ว ปลอดภัย...

Read more

 

 

Sea Freight

บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ทางเรือให้บริการทั้งนำเข้า และส่งออกด้วยทีมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำ เพื่อ ให้การขนส่งของคุณ  รวดเร็ว ปลอดภัย...

Read more

 

 

TranSport

บริการขนส่งสินค้า ในประเทศ ทางรถยนต์ให้บริการโดยทีมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำ เพื่อ ให้การขนส่งของคุณ  รวดเร็ว ปลอดภัย...

Read more

 

 

Courier Door to Door

บริกบริการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณ์ ภายในประเทศ บริการจากผู้รับ ส่งตรงถึงมือท่าน ด้วยความ รวดเร็ว และ ปลอดภัย ...

Read more

 


เว็ปไซต์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย | ธนาคารกรุงเทพ | ธนาคารกรุงไทย | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา | ธนาคารซิตี้แบงค์ | ธนาคารทหารไทย | ธนาคารไทยทนุ | ธนาคารไทยพาณิชย์ | ธนาคารนครหลวงไทย | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ | ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย | ธนาคารเพื่อการส่งออก-นำเข้า | ธนาคารยูโอบี รัตนสิน | ธนาคารโลก (สนง. กรุงเทพ) | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน | ธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารออมสิน | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | ธนาคารเอเชีย

หน่วยงานสำคัญ ๆ
กรมไปรษณีย์โทรเลข | กรมการขนส่งทางบก | การไฟฟ้านครหลวง | การไฟฟ้าฝ่ายผลิต | การประปานครหลวง | การประปาส่วนภูมิภาค | การรถไฟแห่งประเทศไทย | การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน | เทเลคอมเอเซีย | รถไฟฟ้า BTS | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | องค์การโทรศัพท์ | องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

บริษัทเงินทุน และเงินทุนหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม | บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน | บริษัทเงินทุน ทิสโก้ | บล. กรุงเทพธนาทร | บล. กองทุนรวมไทยพาณิชย์ | บล. จัดการกองทุนรวม กรุงไทย | บล. จัดการกองทุนรวม บีโอเอ | บล. จัดการกองทุนรวมอยุธยาจาร์ดีนเฟลมมิ่ง | บล.กิมเอ็ง | บล พัฒนสิน | สนง. คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย |