กลุ่มบริษัท เดอะเวิลด์

กลุ่มบริษัทเดอะเวิลด์  ได้ก่อตั้งเมื่อปี  2539  จนถึงปัจจุบัน พร้อมทีมงาน สาขา/ตัวแทน มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ และประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ให้บริการพิธีการศุลกากร การนำเข้า และส่งออก การขนส่งโดยทาง เครื่องบิน ทางทะเล ทางรถ รถไฟ ไปยังต่างประเทศทั่วโลก และภายในประเทศ ทั่วทุกภาค ทุกพื้นที่ ภายในประเทศไทย ด้วยทีมของบริษัทฯ มากกว่า 100 คอยให้บริการท่าน พร้อมสถานที่จัดเก็บสินค้า กลุ่มบริษัทเดอะเวิลด์ได้พัฒนาเป็นกลุ่มบริษัทผู้นำสูงสุดในการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ 

As a logistic company. Can offerall service of international seafreight / airfreight Ffrwarder both inbound
& outbound, Customs clearance, inland transport, Door to door services. As a team work of Accompany
The World Group, 100 the human resources ready to support / service to you for all / each logistic.

เดอะเวิลด์แพคกิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

 • ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ไม่ว่าสินค้าจะมีขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ ให้บริการขนส่งโดยทาง เครื่องบิน สำหรับสินค้าเร่งด่วน ทางเรือ สำหรับสินค้าที่มีปริมาณมาก ทางรถ รถไฟ ด้วยเครือข่ายทั่วโลก
 • เป็นบริษัทฯที่ได้รับอนุญาต “ตัวแทนออกของระดับพิเศษ” ลำดับที่ 143 จากกรมศุลกากรไทย ให้บริการพิธีการศุลกากร ในการดำเนินการพิธีการศุลกากร ทั้งสินค้าขาเข้า และ ส่งออก รวมถึงงานด้านศุลกากรต่างๆ เช่น การขอชดเชยภาษี มุมน้ำเงิน หรือ การขอคืนภาษี 19 ทวิ ภายใต้เงื่อนไขการนำเข้าสินค้าต่างประเทศเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก สินค้าคลังทัณฑ์บน รวมถึง สินค้าผ่านแดน
 • บริการด้านการบรรจุหีบห่อ การบรรจุเป็นกล่อง หรือ ลังไม้ มีหลากหลายขนาด โดยพิจารณาถึงน้ำหนัก และ ขนาดของสินค้า ในการจัดทำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์หีบห่อ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของสินค้า การรมยา ( FUMIGATION ) และให้การจัดส่งสินค้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างครบถ้วน
 • ให้บริการสถานที่จัดเก็บสินค้า มีระบบการดูแลป้องกันสินค้าให้อยู่ในความปลอดภัยโดยจัดเก็บอย่างดี โดยมีการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และ จุดพักสินค้า เพื่อกระจายพัสดุในประเทศ และ ส่งออกต่างประเทศ
บริการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ ทางอากาศให้บริการทั้งนำเข้า และส่งออกด้วยทีมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ ให้คำแนะนำ เพื่อ ให้การขนส่งของคุณ  รวดเร็ว ปลอดภัย...

 

เดอะเวิลด์ทรานสปอร์ต จำกัด

ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2542 ให้บริการด้านการขนส่งแบบเหมาคันรถ เพื่อความปลอดภัยของสินค้าของท่าน ไม่ว่าสินค้าของทางจะเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  สินค้าที่ต้องการที่จะส่งออก เนื่องจากทางบริษัท ฯ ได้รับอนุญาติในการรับสินค้าภายในพื้นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมถึง การจัดส่งภายในประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • ให้บริการด้านการขนส่งภายจังหวัด ภายในประเทศ เคลื่อนย้ายสินค้า และ พัสดุ แบบเหมาเที่ยว ให้บริการตั้งแต่รถขนาด 4 ล้อเล็ก 4 ล้อใหญ่ 6 ล้อใหญ่ รถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ และ สินค้าที่มีขนาดใหญ่ สูง หรือ มีน้ำหนักมาก
 • ทีมงานเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เครื่องจักรโรงงาน รวมถึงย้ายสำนักงาน

 

เดอะเวิลด์ เจริญ คูเรียร์ ( ประเทศไทย)จำกัด

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 ให้บริการด้านการจัดส่งเอกสาร พัสดุ ที่มีขนาดเล็ก หรือ ขนาดย่อม ซึ่งเป็นทางเลือกของทางลุกค้าสำหรับประหยัดค่าขนส่ง และ เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี
      ให้บริการด้านการขนส่งเอกสาร พัสดุด่วน กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสัมภาระ แบบส่งตรงถึงมือผู้รับปลายทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ-ภายในประเทศ

               -  ภายในประเทศ    เรามีสาขา/ตัวแทนภายในประเทศไทยมากกว่า 30 แห่ง และ สาขา ไม่น้อยกว่า 10 สาขา ประจำทั่วทุกภาคของประเทศไทย   ซึ่งสาขาจะเปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด

                - ระหว่างประเทศ    เรามีสาขาตัวแทนต่างประเทศ มากกว่า 100 ตัวแทนในต่างประเทศ ทั่วโลก คอยให้บริการส่งตรงถึงมือผู้รับปลายทาง


  มาตรฐานของการของกลุ่มบริษัทเดอะเวิลด์

  • ท่านสามารถสั่งงานผ่านเวปไซต์ของทางบริษัทฯ เพือความสะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดเวลาอันมีค่าของท่าน
  • การให้บริการของทางบริษัทฯ ท่านสามารถตรวจสอสถานะงาน พัสดุ ของท่านผ่านระบบอินเตอร์เนท  หรือ อีเมล
  • ด้วยความเชื่อถือของบริษัทประกันภัยฯ ให้ทางบริษัทเดอะเวิลด์ฯ เป็นผู้มีอำนาจในการออกรมธรรม์ประกันภัย จึงเพิ่มความมั่นใจให้ท่านในการคุ้มครองพัสดุ สินค้า ของท่านที่มีมูลค่าเท่าไรก็ตาม แบบไม่จำกัดวงเงินมูลค่า
   ที่ต้องการเอาประกันภัยเพิ่มเติม
     

 

Service..

ข่าวและประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

Head Office

Accompany The World Group
729 Soi Sukhumvit 22 (Sainamthip), Rama 4 Road, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand.
Tel. 0-2663-1400, Fax. 0-2663-1411
Email:ops_bkk@actwg.com
ctwg.c

omore...